Ochrana osobných údajov

V súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov (Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov), ktoré nadobudnú účinnosť 25.mája 2018, Vás chceme informovať o podrobnostiach spracovania Vašich osobných údajov, ktoré nám ako dotknuté osoby poskytnete.